Die preekstoel met die kanselkleed wat lui “Heilig Heilig Heilig is die Here”  Die drie kanselstoele van Burmese kiaat is ontwerp deur mnr.  Ben Terblanche, gemaak deur mnre. M.J. van der Mescht en P.A. Theron en gestoffeer deur mnr. Maclachlan.