“… en op hierdie plek sal ek vrede gee” Haggai 2 vers 9