Die timmerwerk van die gewelf en die van die res van die gebou is in Port Elizabeth gemaak en ten dele aanmekaar gesit, per ossewa na die perseel vervoer en toe gemonteer.  Die banke is destyds van Oregon-den gemaak, ‘n duur, skaars, ingevoerde houtsoort van die vorige eeu.  Geel- en stinkhout was volop en is miskien as minderwaardig beskou.